استان گیلان : سماموس 3620، بغرو داغ 3175، شاه معلم 3108، آق داغ 3005، تیلار 2900، سوباتان 2900، عجم داغ 2900، آسمان کوه 2880، پشته کوه 2867، گدوک 2750، درفک 2733، لاسه سر 2690، لاس پشته 2680، تری شوم 2650، کله قندی 2650متر

جمعه 9 اسفند‌ماه سال 1392

گیلان ، رستم آباد ، چرپه

حرکت از رشت 7.20
رستم آباد 9.10

حرکت از پای کوه 9.20

چرپه 10.10

حرکت از بالا 15.55

پایین 16.35

حرکت 17.10

رشت 18.20