استان گیلان : سماموس 3620، بغرو داغ 3175، شاه معلم 3108، آق داغ 3005، تیلار 2900، سوباتان 2900، عجم داغ 2900، آسمان کوه 2880، پشته کوه 2867، گدوک 2750، درفک 2733، لاسه سر 2690، لاس پشته 2680، تری شوم 2650، کله قندی 2650متر

جمعه 19 دی‌ماه سال 1393

گیلان ، ماسوله ، شیرین دشت

حرکت از رشت 4:30

ماسوله 7:30

شیرین دشت 10:40

حرکت 15:00

ماسوله 17:00

رشت 18:45