استان گیلان : سماموس 3620، بغرو داغ 3175، شاه معلم 3108، آق داغ 3005، تیلار 2900، سوباتان 2900، عجم داغ 2900، آسمان کوه 2880، پشته کوه 2867، گدوک 2750، درفک 2733، لاسه سر 2690، لاس پشته 2680، تری شوم 2650، کله قندی 2650متر

جمعه 12 دی‌ماه سال 1393

گیلان ، ماسوله ، کوهروبار ، شیرین دشت (یادبود مجتبی)

حرکت از رشت 5:15

ماسوله 6:45

کوه روبار 9:00

محل حادثه 10:00

حرکت 10:30

کوهروبار 11:15

شیرین دشت 11:45


حرکت 14:20

ماسوله 17:00

رشت 18.30