X
تبلیغات
زولا
استان گیلان : سماموس 3620، بغرو داغ 3175، شاه معلم 3108، آق داغ 3005، تیلار 2900، سوباتان 2900، عجم داغ 2900، آسمان کوه 2880، پشته کوه 2867، گدوک 2750، درفک 2733، لاسه سر 2690، لاس پشته 2680، تری شوم 2650، کله قندی 2650متر

جمعه 6 تیر‌ماه سال 1393

گیلان ، رودبار ، گلدیان

* گروه گیلسا *

حرکت از رشت 07.00

پایه کوه 09.40

حرکت 09.45

برکه 10.45

نزدیک برکه بدلیل آفتاب نمی شد نشست ، کمی که از برکه دور میشدیم میتونستیم زیر سایه درخت ها بشینیم. بعد از پهن کردن زیرانداز ها و جاگیری با چند تا از بچه ها با توجه به تصمیمی که از قبل داشتیم رفتیم برای آبی به تن زدن در برکه  رفتیم دیدیم آب خیلی کثیفه، در حدی که رنک آب سبزه  ولی ما تصمیمی بگیریم اونم از قبل، باید انجامش بدیم و لباس عوض کردیم و رفتیم... البته فقط دو نفر! آب سردی بود کم کم رفتیم، عمق زیادی نداشت نشستیم توی آب که کل بدنمون خیس بشه و یکمی هم آب پاشی به سمت هم . خنده و شوخی و چند تا عکس و تموم 

رفتیم پیش بقیه بچه ها و نهار خوردیم و بعدش هم یکمی استپ هوایی بازی کردیم ...

حرکت 17.30

پایین 18.20

حرکت 18.30

رشت 20.30

خونه 20.45

حدود 45 نفر بودیم.